Særligt tilbud til ledige, studerende, lærlinge, førtidspensionister, handicappede, pensionister med adresse i Aarhus

Prisen er 55 kr. om ugen. Et hold varer 11-13 uger. Den samlede pris betales før start. Tilbuddet gælder 9 timer om ugen på disse hold:

 

Mandala - Mindfulness og meditation

Mandala Mindfulness og Meditation v. Ole Lauritsen

Stress og depressionshold

Vi tilbyder et forløb, hvor vi aktivt og målrettet hjælper dig til at komme videre gennem kognitivt baserede forløb

Arbejdsledige skal som hovedregel være tilmeldt Jobcenter Aarhus og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
Arbejdsledige skal som hovedregel være tilmeldt Jobcenter Aarhus og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ordningen gælder tillige for sygemeldte arbejdsledige og arbejdsledige på barselsorlov, såfremt de pågældende kan dokumentere, at de var arbejdsledige ved sygdommens eller barselsorlovens indtræden samt ledige visiteret til Flexjob.

Ledige skal ugentlig bekræfte ledighed på Jobnet. Den ledige får ved den elektroniske bekræftigelsesprocedure en kvittering, der skal anvendes som dokumentation til at opnå nedsat deltagerbetaling i aftenskolen. Aftenskolen skal opbevare en kopi af denne dokumentation og fremvise den ved stikprøvekontrol.

Ekstra tilskud til handicappede
En handicappet kan få ekstra tilskud til at deltage på et almindeligt hold på aftenskole og daghøjskole, hvor vedkommende er handicappet i forhold til emnet. Århus Kommune giver et forhøjet tilskud til handicappedes deltagelse i undervisningen i oplysningsforbundene • Deltageren skal afgive erklæring om sit handicap (fysisk eller psykisk - herunder læse-/stavevansdkeligheder). Du bliver bedt om at underskrive erklæringen, når du begynder på holdet.

Århus Kommune giver ekstra tilskud til pensionister og efterlønsmodtageres deltagerbetaling ved undervisning i dagtimerne. Der kan højst ydes tilskud til 9 timers undervisning om ugen.
Pensionister
Ved pensionister forstås folkepensionister og førtidspensionister. Pensionister skal over for foreningen forevise dokumentation for sidste pensionsudbetaling, abonnementskort fra Midttrafik for pensionister eller DSB-stamkort for pensionister sammen med sygesikringsbevis. Folkepensionister kan nøjes med at forevise sygesikringsbevis, personnummer- bevis, kørekort eller pas som dokumentation. Personer på delpension er ikke omfattet af ordningen.

Efterlønsmodtagere skal over for foreningen forevise dokumentation for sidste efterlønsudbetaling, abonnementskort fra Midttrafik for efterlønsmodtagere eller DSB-stamkort for efterlønsmodtagere sammen med sygesikringsbevis. Personer på delefterløn er ikke omfattet af ordningen.

Studerende skal vise studiekort

Sygemeldte skal dokumentere sygemeldingen