BE PART - FEEL YOUR PART

Projektets mål

Hovedformålene er:

 1. Udvikling af værktøjer til identifikation lokalt og regionalt af social miljøer og handlemuligheder for unge truet af social udstødelse.
 2. Identifikation af grænseflader mellem unges og voksnes sociale miljøer i det offentlige rum.
 3. Definition af lokale politiske projekter mellem unge med risiko for social udstødelse og politiske beslutningstagere til at skabe lokale resultater.
 4. Udarbejdelse af en politisk handlingsplan for empowerment, involvering og deltagelse af unge truet af social udstødelse i lokale og regionale politiske beslutningsprocesser.

 

Projektets baggrund At motivere unge til at udvide og uddybe deres politiske og sociale engagement på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk niveau er en stor udfordring. Statistikkerne viser meget klart, at unges deltagelse i politisk beslutningstagning og samfundsmæssig debat er lav.
 1. Situationen er faktisk endnu værre for unge med risiko for socialt udstødelse og socioøkonomiske udfordringer
 2. Politisk deltagelse begynder med nærhed, først og fremmest på lokalt plan. Det lokale eller regionale niveau er der, hvor de unge får en chance for at se den direkte virkning af deres engagement i det nære demokrati, men aktivering og social støtte er vigtige faktorer til tackle udstødelse, og hvis vi ønsker at få bredere og større deltagelse af unge med sociale problemer i politiske og sociale processer, skal vi tilstræbe:
 • Identifikation af unge menneskers sociale trusler
 • Identificere miljøer og rum for unge i samfundet
 • Find fælles grænseflader mellem unges sociale miljøer og voksnes politiske
 • Give unge, ungdomsarbejdere og politiske beslutningstagere metoder til at støtte denne identifikation af grænseflader
 • Definere konkrete, lokale handlingsprojekter til at synliggøre effekten af politisk deltagelse.

Projektet er et strategisk partnerskabsprojekt under Erasmus+

Se mere på projektets hjemmeside (på engelsk)

Følge os på Facebook eller Instagram