Det Benhårde Musikkursus

Et tilbud til unge der gerne vil søge optagelse på en musikuddannelse eller arbejde inden for musikbranchen.

Startsamtalen:


Forløbet begynder med en grundig samtale med en af vores vejledere eller kursuslederen hvor I aftaler et forløb af byggeklodser, som vil være det rigtige for dig

Brugsklaver

Der undervises i at bruge klaveret som akkompagnements- og soloinstrument. Derudover er træning i nodelæsning en vigtig del af dette fag

Musikteori/Hørelære

Du vil blive undervist i de musikteoretiske grundbegreber og lære at optimere din evne til at lytte og analysere

Kurset er et unikt tilbud til dig, der skal have finpudset din viden, eller dig der aldrig har modtaget undervisning i de musiske fag. Du vil modtage undervisning i fagene, som er beskrevet herunder. Vær opmærksom på, at der på kurset ikke undervises i hovedinstrument og sammenspil

Musikforståelse/Musikhistorie

Her vil du lytte til og stifte bekendtskab med forskellige genrer inden for den rytmiske musik. Du vil også få dele af den rytmiske musiks historie gennemgået i lyd og billeder

Pædagogik

Her handler det primært om dig som underviser. Du bliver gennem forskellige øvelser vejledt i, hvordan du bedst kan formidle musikalske ideer i fx en sammenspilssituation

Brugssang:

Her lærer du at bruge din sangstemme optimalt i forhold til klang, ambitus og improvisation

  

Nodekendskab/Arrangement

I dette fag lærer du, ud over nodelæsning, nogle basale teknikker og grundbegreber til at arrangere for kor, blæsere og rytmegruppe 

 

Tilvalg:

  • Studievejledning
  • Ansøgninger
  • FVU - dansk og matematik
  • Ordblindetest og undervisning

Stemmetræning - Kor

Dette fag handler især om at lytte til og synge både enkle og komplekse harmonier

Sang/Spil og bevægelse

SSB handler om forskellige måder at bruge kroppen på i forhold til puls og underdelinger i musikken. Her bliver danset, spillet og sunget

Resultatet

Du bliver afklaret og får en plan for hvordan du når frem til uddannelse og job

Jobcentrets bestillingsnummer
Uddannelseslinjen: 1.315.888

Kursusstart i efteråret 2017:
7. august ~ 13 uger

Meld dig til her

Det Benhårde Musikkursus er et fuldtidsstudie på min. 25 lektioner om ugen. Undervisningen er fordelt mandag til fredag mellem kl. 9-15.

Sted:
FO-byen, Vester Allé 8, Aarhus C

Flere oplysninger fra:
Jeppe Wessberg Christensen, tlf.: 22 11 51 63 (hverdage mellem 16-18)
Mail: jeppejazz@hotmail.com

Se Det Benhårdes egen hjemmeside her.

Der er ingen formelle optagelseskrav til Det Benhårde Musikkursus, dog skal du være fyldt 17 år. Vi forventer, at du har erfaring med et eller flere hovedinstrumenter fx sang, guitar, trommer eller saxofon, og at du gennem kursusforløbet viser interesse og engagement