Pensionister

Århus Kommune giver ekstra tilskud til arbejdsledige, pensionister, og efterlønsmodtageres deltagerbetaling ved undervisning i dagtimerne. Der kan højst ydes tilskud til 9 timers undervisning om ugen.

Pensionister
Folkepensionister skal over for skolen vise dokumentation for sidste pensionsudbetaling, abonnementskort fra Midttrafik for pensionister eller DSB-stamkort for pensionister sammen med sygesikringsbevis. Personer på delpension er ikke omfattet af ordningen.
Efterlønsmodtagere
Efterlønsmodtagere skal over for skolen forevise dokumentation for sidste efterlønsudbetaling, abonnementskort fra Midttrafik (tidligere Århus Sporveje) for efterlønsmodtagere eller DSB-stamkort for efterlønsmodtagerre sammen med sygesikringsbevis.