Pensionister

Århus Kommune giver ekstra tilskud til pensionister og efterlønsmodtageres deltagerbetaling ved undervisning i dagtimerne. Der kan højst ydes tilskud til 9 timers undervisning om ugen.

Pensionister

Ved pensionister forstås folkepensionister og førtidspensionister. Pensionister skal over for foreningen forevise dokumentation for sidste pensionsudbetaling, abonnementskort fra Midttrafik for pensionister eller DSB-stamkort for pensionister sammen med sygesikringsbevis. Folkepensionister kan nøjes med at forevise sygesikringsbevis, personnummer- bevis, kørekort eller pas som dokumentation. Personer på delpension er ikke omfattet af ordningen.

 

Efterlønsmodtagere

Efterlønsmodtagere skal over for foreningen forevise dokumentation for sidste efterlønsudbetaling, abonnementskort fra Midttrafik for efterlønsmodtagere eller DSB-stamkort for efterlønsmodtagere sammen med sygesikringsbevis. Personer på delefterløn er ikke omfattet af ordningen.