Selvforsørgende - hvad vil det sige

Selvforsørgende vil sige, at man ikke modtager kontanthjælp, dagpenge eller SU medens man går på forløbet.