Arbejdsledige

Arbejdsledige skal som hovedregel være tilmeldt Jobcenter Aarhus og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Arbejdsledige skal som hovedregel være tilmeldt Jobcenter Aarhus og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ordningen gælder tillige for sygemeldte arbejdsledige og arbejdsledige på barselsorlov, såfremt de pågældende kan dokumentere, at de var arbejdsledige ved sygdommens eller barselsorlovens indtræden samt ledige visiteret til Flexjob.

Ledige skal ugentlig bekræfte ledighed på Jobnet. Den ledige får ved den elektroniske bekræftigelsesprocedure en kvittering, der skal anvendes som dokumentation til at opnå nedsat deltagerbetaling i aftenskolen. Aftenskolen skal opbevare en kopi af denne dokumentation og fremvise den ved stikprøvekontrol.