Sygemeldte ledige

Sygemeldte arbejdsledige og arbejdsledige på barselsorlov, skal dokumentere, at de var arbejdsledige ved sygdommens eller barselsorlovens indtræden.