Dansk, regning og andre Skoleforberedende fag

FO-Aarhus har et tilbud på et samlet løft til dem, der ikke kom med på uddannelsestoget
i første omgang, nemlig  et intensivt forløb i dansk, matematik og engelsk
som forberedelse  til videre skolegang.

Underviserne er erfarne FVU-lærere, og den enkelte elev får en indledende visitation, der sikrer den rigtige indplacering niveaumæssigt.

Der er løbende indtag, og der er et tilbud om FVU-eksamen i dansk og matematik, men eksamen er ikke obligatorisk.

Der er undervisning og lektiehjælp hver dag kl. 9.30-13.30
(20 timer pr uge + hjemmearbejde ca. 5 timer), og holdet er målrettet de  lidt ældre unge (+18), der ikke fik det store udbytte af folkeskolen, og måske endda har dårlige erfaringer med derfra.

Kursusadresse: FO-byen, Vester Allé 8, Folkeoplysningens Hus lokale 2.09

Kontakt vejleder Rikke Moff Andersson om plads på holdet 22204962 - rma@fo-aarhus.dk. Jobcentrets bestillingsnummer: Uddannelseslinjen: 1.314.393