SÆRLIGT TILBUD til ledige, studerende, lærlinge, førtidspensionister, handicappede, pensionister med adresse i Aarhus

Prisen er 50 kr. om ugen. Et hold varer 11-13 uger. Den samlede pris betales før start.

ARBEJDSLEDIGE på dagpenge og sygedagpenge, samt ledige på barsel - ARBEJDSLØSE skal dokumentere, at de er tilmeldt jobnet.

HANDICAPPEDE skal underskrive en handicaperklæring .

FØRTIDSPENSIONISTER, PENSIONISTER OG EFTERLØNNERE skal komme med billeddokumentation og papir på seneste pensions- ell. efterlønsudbetaling.

Studerende skal vise studiekort og sygemeldte skal dokumentere sygemeldingen.