Skrivekunstskolen

Skrivekunstskolen er et tilbud for unge under 30 år, der vil prøve kræfter med kreativ skrivning. Målet er via tekstproduktion og -kritik at styrke deltagernes personlige udvikling samt deres muligheder og forudsætninger for uddannelse og arbejde.

1. STARTSAMTALEN

Forløbet begynder med en grundig samtale med vores underviser, hvor I sammen finder frem til, hvordan forløbet bedst muligt tilrettelægges for dig.

2. MODULERNE

    1: GRUNDKURSUS, 13 UGER

På modul 1 får eleverne via skriveøvelser indsigt i, hvordan man arbejder med kreativ skrivning. Samtidig bliver de del af en konstruktiv kritikkultur, hvor forfatteren såvel som læseren og kritikeren tages alvorligt. Undervejs præsenteres grundlæggende teori, der kan perspektivere tekster og læsninger. Forløbet afsluttes med en bogudgivelse med elevernes tekster.  

    2: OVERBYGNING, 8 UGER

Modul 2 er en 9 ugers overbygning, som er manuskript- eller i bredere forstand projektbaseret. Fx kan eleven søge uden for litteraturens rammer og arbejde med tekst i et tværkunstnerisk felt. Overbygningen afsluttes med fernisering/reception for de færdiggjorte projekter/manuskripter. Undervisningen på modul 2 fortsætter flere af de strategier, som benyttes på modul 1 men vil koncentrere sig mere om den enkelte elevs projekt.

3. RESULTATET

En tekst skal være velskrevet lige meget, om der er tale om en jobansøgning eller en novelle. På Skrivekunstskolen øver vi eleverne i at kommunikere på skrift ved at øge deres opmærksomhed på, hvad det vil sige at arbejde med sprog - både fra et kreativt og et kritisk perspektiv. Undervisningen giver dig kompetencer i følgende omfang: 

  • Tværæstetiske kompetencer: tværkunstnerisk arbejde med teksten som fikspunkt.
  • Evnen til at få og realisere gode ideer: via et kreativt fællesskab opnås sparring og idéudvikling omkring et personligt stof.
  • Evnen til at håndtere kompleksitet: kritiksituationen vil ofte gøre brug af tekstanalyse, der leder frem mod, hvordan vi forstår en tekst.
  • Evnen til at udtrykke sig skriftligt og sprogligt.
  • Mod, selvstændighed, selvdisciplin og motivation: via kritiksituationen og tekstproduktionen.

Målsætningen er, at du via sprog- og kritikarbejdet finder afklaring i forhold til uddannelse og job; at du bliver bedre til at udtrykke dig og hermed finder frem til, hvor dine kommunikative styrker ligger.

 

Optagelse på grundkursus - begrænset antal pladser
Du behøver ikke nødvendigvis at have skrevet før. Det vigtige er, at du har lyst til at skrive, og at du er åben over for dele dine tekster i et kritisk og kreativt orienteret forum. 

Optagelse på overbygning: 
Der søges elever som har gennemført grundforløbet eller på anden vis har erfaring med tekstkritik og -produktion. Optagelsessamtaler holdes løbende.

Jobcentrets bestillingsnumre
Uddannelseslinje: 1.315.888

Kursusstart i efteråret 2017:
14. august

Grundforløbet varer 13 uger
Overbygningen på 8 uger

Mødetid:
Mandag - fredag kl. 10-15 (dette kan dog variere)

Sted:
Godsbanen - Vogn 1
Skovgårdsgade 3
8000 Aarhus C

Tilmelding og yderligere oplysninger:
Vejleder Ruth Morell, tlf. 5157 5019, rmo@fo-aarhus.dk

Hjemmeside