UDDANNELSESLINIER

Kommunale bestillingsnumre Uddannelseslinje 1: 2210 Uddannelseslinje 2: 2211

Målgruppe:
Unge der har brug for afklaring af realistiske muligheder for uddannelsesmål, samt for at opnå beskæftigelse inden for området. Den unge kan have behov for uddannelses-afklaring i almindelighed eller i forhold en konkret uddannelsesretning. Spredningen går fra dem der kommer med en drøm til dem der stadigvæk er i vildrede.

FAGOMRÅDER

Musikområdet 
Vores eget forløb Det Benhårde Musikkursus giver den unge indsigt i at udøve musik sammen med et realitetstjek af hvad det indebærer at kunne leve af musik.

Film- og tv branchen 
Gennem vores eget forløb Potemkin Film, Grundkursus og Masterclass, lærer den unge praktisk produktion af film eller tv i produktionsgrupper, hvor håndværksmæssige og sociale kompetencer bliver to sider af samme sag.

Tekst og litteratur
Skrivekunstskolen er et tilbud for unge under 30 år, der vil prøve kræfter med kreativ skrivning. Målet er via tekstproduktion og kritik at styrke deltagernes personlige udvikling samt deres muligheder og forudsætninger for uddannelse og arbejde. Begrænset antal pladser.

VÆRKTØJER

Virksomhedspraktik
Det er en god idé for den unge at få en fornemmelse af, hvad man kan være på vej ind i ved at besøge uddannelsessteder og virksomheder. Det kan være ganske kort snusepraktik, men endnu bedre hvis den unge kan være med en uge eller mere, så vedkommende får en kulturfornemmelse. Det kan være egentlig jobprøvning og det kan dreje sig om at følge et hold på en undervisningsinstitution.

FVU dansk og matematik i 40 - 60 timers moduler er skolekompenserende tilbud der supplerer eller øger de sproglige og matematisk kompetencer som forudsætning for fx at komme i gang på VUC og erhvervsuddannelser.

Ordblindeundervisning vil være et relevant støttetilbud til mange unge. Nærmere undersøgelse vil ofte afsløre at dårligt udbytte af skolegangen og anden undervisning ikke havde med manglende energi eller sproglig formåen at gøre men skyldtes at vedkommende faktisk har haft dette læsehandicap. Alle i denne forløbsgruppe kan tilbydes en test og få undervisning sideløbende.

Tackling af sociale barrierer
Det er vigtigt at fastslå et uddannelses- og arbejdsmarkedet ikke er lukket for unge med psykiske og sociale problemer - som fx en ADHD diagnose - men at man skal være åben om det og sikre sig at studiested og arbejdsplads kan rumme medicinering og evt. lægelige konsultationer.

Opsøge viden
De unge motiveres til at søge viden om uddannelses- og jobmuligheder ved at besøge studievejledere, uddannelsesmesser, mulige lærepladser og deltage i oplysningsmøder og foredrag der arrangeres af Gimle.

Arbejde med ansøgninger
Efter den grundlæggende karrieresamtale laver den unge sit CV, og lærer at lave forskellige, målrettede CV'er alt efter hvad de skal bruges til - søge ind på en uddannelse, søge et job, søge bolig ...