Kontakt vejleder Rikke Moff Andersson om plads på disse hold:

Mandala

Kurset er et tilbud til unge som har brug for at tilegne sig redskaber til at klare tilværelsens udfordringer som:

  • Stress, angst, depression, ADHD/ADD, mindreværd, uro og følelsen af meningsløshed.

Hertil er mental træning, mindfulness og kropslige øvelser vigtige og effektive værktøjer, som har videnskabelig dokumenteret effekt på en lang række lidelser, og som vinder større og større udbredelse hos psykologer, i sundhedssystemet og i arbejds- og erhvervslivet.

Den intensive træning på kurset, giver deltagerne effektive redskaber til at håndtere egne udfordringer i dagligdagen på en ny og mere konstruktiv måde.

Undervisningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9:00 - 11:15

 

Stress- & depressionshåndtering

Kurserne omfatter undervisning i:

  • håndteringsredskaber/kognitive metoder
  • Viden om eks. depression, stress, angst m.m.
  • Viden om forebyggelse og positive strategier
  • Afklaring af personlige styrker og kompetencer
  • Visualisering, Mindfulness og andre teknikker

Undervisningen foregår på mindre hold, og der er ikke tale om gruppeterapi. Du er aktiv i det omfang, du har energi og motivation til. Der vil blive mulighed for personlige samtaler som supplement til undervisningen, samt hvis ønskeligt tilbydes også samarbejde med andre behandlere, arbejdsgivere mm. Al undervisning og samtale varetages af psykologer.

 

Skoleforberedende fag

FO-Aarhus har et tilbud på et samlet løft til dem, der ikke kom med på uddannelsestoget i første omgang, nemlig  et intensivt forløb i dansk, matematik og engelsk som forberedelse  til videre skolegang.

Der er undervisning og lektiehjælp hver dag kl. 9.30-13.30 (20 timer pr uge + hjemmearbejde ca. 5 timer), og holdet er målrettet de  lidt ældre unge (+18), der ikke fik det store udbytte af folkeskolen, og måske endda har dårlige erfaringer med derfra.

Underviserne er erfarne FVU-lærere, og den enkelte elev får en indledende visitation, der sikrer den rigtige indplacering niveaumæssigt.

 

Rikke Moff Anderson træffes på 22204962 og rma@fo-aarhus.dk